Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych komisji Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr I/   /10

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 01 grudnia 2010r.
 
w sprawie: ustalenia składu ilościowego stałych komisji Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej.  
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1, oraz art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :
 
 
§ 1.
 
Ustala się następujące składy ilościowe stałych komisji Rady Miejskiej 
i  Komisji Rewizyjnej :
 
1. Komisja Rewizyjna -  7 osób,
2. Komisja  Finansów i Rozwoju Gospodarczego -  6  osób.
3. Komisja  Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska  -  6  osób. 
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu -  6 osób. 
5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego    - 6 osób.
6. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - 6  osób.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 11:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:24:35)