Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała Nr I /    /10
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ……………….2010r.
 
 
w sprawie: ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 
 
Na podstawie art. 19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :
 
 
§ 1.
 
Ustala się, że Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim wybiera ….-ch wiceprzewodniczących.
 
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:24:25)