Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr I/   /10

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ………………………r.
 
w sprawie: ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej.
 
Na podstawie art. 21 ust.1 oraz art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołać składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej  i Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikami od 1 -  6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:09:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:24:41)