Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Mały program zajęć edukacyjno - wyrównawczych” złożona przez Stowarzyszenie Szatngielek, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki. element menu 2024-04-17 15:24:02 UTWORZENIE
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Dzień Inwalidy” złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. element menu 2024-04-17 15:19:33 UTWORZENIE
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez promocję sportu i kultury fizycznej” złożona przez Lokalny Ośrodek Sportowy LOS, ul. Dębowa 18a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. element menu 2024-04-17 15:12:23 UTWORZENIE
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II dokument HTML 2024-04-17 12:37:52 MODYFIKACJA
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II element menu 2024-04-17 12:37:51 MODYFIKACJA
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II dokument HTML 2024-04-17 12:37:39 MODYFIKACJA
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II element menu 2024-04-17 12:37:38 MODYFIKACJA
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II dokument HTML 2024-04-17 12:37:32 MODYFIKACJA
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II element menu 2024-04-17 12:37:32 MODYFIKACJA
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego element menu 2024-04-17 10:11:05 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowego parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą dla zakładu Reckitt Benckiser Production Poland Sp.z.o.o, ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz ew. 43/7, 46/5, 49/5, 53/5, 55/7, 43/2, 46/2, 49/2 obręb 14-05) element menu 2024-04-17 10:10:37 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie wydania dnia 03.04.2024r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowa i rozbudowa istniejącej kotłowni, budowa dwóch nadziemnych zbiorników oleju opałowego lub napędowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w nier 2/1, 2/3, 2/4 obręb 60 14-06 przy ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Zakładu Reckitt Benckiser Production Poland Sp. z o.o. element menu 2024-04-17 10:10:14 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją nr 132 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lipca 2014r. o znaku ŚR.6341.51.2014 na wprowadzanie wód odpadowych i roztopowych do ziemi (zbiornika chłonno - odparowującego) z terenu działki nr ew, 2/3 przy ul. Przytorowej 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. element menu 2024-04-17 10:09:39 UTWORZENIE
Protokół Nr LX/2024 z LX Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27 lutego 2024r. dokument HTML 2024-04-16 14:14:19 UTWORZENIE
Protokół Nr LX/2024 z LX Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27 lutego 2024r. element menu 2024-04-16 14:14:18 MODYFIKACJA