Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie ustalenia osobowego składu stałych Komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. element menu 2024-05-17 15:48:02 UTWORZENIE
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. dokument HTML 2024-05-17 15:46:35 UTWORZENIE
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. element menu 2024-05-17 15:46:34 MODYFIKACJA
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. element menu 2024-05-17 15:45:09 UTWORZENIE
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dokument HTML 2024-05-17 15:43:44 MODYFIKACJA
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji element menu 2024-05-17 15:43:44 MODYFIKACJA
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dokument HTML 2024-05-17 15:42:50 UTWORZENIE
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji element menu 2024-05-17 15:42:49 MODYFIKACJA
II – Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim element menu 2024-05-17 15:41:55 MODYFIKACJA
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji element menu 2024-05-17 15:41:31 UTWORZENIE
II – Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim element menu 2024-05-17 15:40:17 MODYFIKACJA
II – Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim element menu 2024-05-17 15:39:28 UTWORZENIE
Projekty Uchwał Rady Miejskiej element menu 2024-05-17 15:38:01 UTWORZENIE
Cyfrowe odwzorowanie petycji z dn 5 kwietnia 2024 element menu 2024-05-17 15:15:53 UTWORZENIE
1) Szczegółowe zapoznanie się Decydentów z cytowanym protokołem NIK o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI 2) przeprowadzenie analizy tego obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanym protokole NIK i zapobiegania błędom i deliktom - jakie NIK zasygnalizował w kontrolowanych gminach. 3) wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z ewentualną potrzebą zastosowania do promocji gminy – 4) zaplanowanie nabycia inteligentnych centrów informacji multimedialnej element menu 2024-05-17 15:14:35 UTWORZENIE